Welcome To Shirzad Kalhori's Website!

 به سایت شیرزاد کلهری خوش آمدید!

 

 

منم من، میهمان هر شبت،لولی وش مغموم    منم من، سنگ تیپاخوره ی رنجور

Home

 

 ضد ماده چیست؟

 

 

این متن را به اهالی مهربان سلماس تقدیم می دارم.

 

ضد ماده چیست؟

 

 

پاول دیراک اولین کسی بود که به سال ۱۹۲۸ ضد ماده (Anti-mater) را مطرح ساخت ولی تحقیقات در پی یافتن ضد ماده از سال ۱۹۳۰ شروع شد.

ضد ماده درست مثل ماده واقعی است، حالا فیزیکدانها برای هر ذره به دنبال ضد ذره (Anti - particle)  هستند که رفتار و قیافه ا ی مشابه ذره را داشته ولی دارای خواصی متضاد با ذره های مشابه شان هستند.

به عنوان مثال یک ضد پروتن، دارای بار الکتریکی منفی است در حالیکه خود پروتن بار مثبت دارد و یا یک پوزیترون ( ضد ذره ی الکترون ) بار مثبت دارد ولی الکترون دارای باری منفی است.

فیزیکدانها بسال ۱۹۹۵ درCERN (شتاب دهنده ای در سوئیس) و بسال ۱۹۹۶ در آزمایشگاه فرمیFermi  ( آزمایشگاهی است در آمریکا که به نام فیزیکدان بزرگ ایتالیائی انریکو فرمی نامگذاری کرده اند) اولین ضد-اتم را ساختند.

برای ساختن این اتم، پوزیترون را به ضد پروتون افزودند، نتیجه یک ضد اتم هیدروژن شد.

این ضد ماده و یا ضد ذره بودن به این معنی است که تا بهم بر خورد می کنند محو(Annihilation) شده و انرژی بجای می گذارند.   

جهان ماده و ضد ماده را جهان آئینه ای(Mirror world ) می نامند. بنا براین عکس شما در آئینه ضد شما (Anti you) است. به این دلیل است که برخی از فیزیکدانها معتقدند که در دور دستها جهانی مثل جهان ما در آئینه ای است که به ضد جهان مشهور است.

سئوال بزرگی که بایستی طرح کرد، اینست که اصلاً ضد ماده چیست؟ آیا می تواند واقعاً وجود داشته باشد؟

مثل معروفی بین فیزیکدانهاست که می گوید: انرژی خمیربازی طبیعت است. در نظر بگیرید که برای ساختن ماده٬ به مقدار زیادی انرژی متمرکز در فضا را احتیاج داریم. توجه داشته باشید که هر تیکهٔ کوچکی که از این خمیر بر می داریم جای خالی اش در خمیر بجای می ماند. این حفره (Hole) یا جای خالی ضد ذرهٔ تیکهٔ برداشته شده است. بنابراین ذره و ضد ذره همدیگر را می سازند.

اگر این استدلال درست باشد جهان موقع ساخته شدن ضد مادهٔ خودش را ساخته است. آدمی که امروز توانسته است ضد اتم را در آزمایشگاهها بسازد، می تواند دلیل  وجود ضد جهان را امری مورد قبول کند. ولی اگر این جهان وجود داشته باشد٬ بایستی در مرز ایندو جهان شاهد محو شدن ایندو (ماده و ضد ماده) توسط همدیگر باشیم. تا آنجا که ما اطلاع داریم یک چنین انحلالی مشاهده نشده است.

سئوال مهم دیگر اینکه آیا فوتون و نوترون ضد ذره دارند یا نه؟ تا آنجا که به نوترون برمیگردد، به د لیل اینکه کوارکها(Kvark) ضد ذره دارند پس نوترون نیز چون از کوارکها ساخته شده ضد ذره خواهد داشت. ولی ضد ذرهٔ فوتون خود فوتون است.

چون  ضد ذرهٔ فوتون خود فوتون است پس جهان ضد ماده نیز به چشم ما مثل جهان ما دیده خواهد شد. چرا که فوتون منتشره از جهان ضد ماده همان اثری را در چشمان ما خواهد گذاشت که جهان  ماده می گذارد.

ضد ماده به دلیل خصوصیّت الکترومغناطیسی که دارد در ظروف عایق و یا در ظروف مغناطیسی قابل نگهداری است.

نکتهٔ بسیار جالب توجه اینکه بر خورد ماده و ضد ماده سوخت بسیار عالیی است. چرا که استفاده از آن انرژی خالصی را در اختیار ما می گذارد ولی متأسفانه تا کنون امکان پذیر نشده است.

 

گردآوری و تالیف :  شیرزاد کلهری

 

هرگونه استفاده از این متن با ذکر نام نویسنده مجاز است.

عناوین در دسترس:

آیا آینشتاین نابغه ای تنها بود؟

اندازه گیری کیهان

تاريخچه ای از زندگی و آثار استفن ويليام هاوکينگ

بمب اتمی و انرژی اتمی

عجایب الکترونها

انفجار بزرگ و ظهور زمان و مکان

به مناسبت یکصدمین سال ارائه ی نسبیت خصوصی

 

 All right reservs to Shirzad Kalhori.
Shirzad Kalhori's Homepage