Welcome To Shirzad Kalhori's Website!

 به سایت شیرزاد کلهری خوش آمدید!

 

 

منم من، میهمان هر شبت،لولی وش مغموم    منم من، سنگ تیپاخوره ی رنجور

Home

 

تاريخچه ای از زندگی و آثار استفن ويليام هاوکينگ

 

 

این مقاله را به دوست عزیزم جناب آقای احد مظفرزاده تقدیم می دارم.

 

تاريخچه ای از زندگی و آثار استفن ويليام هاوکينگ

 

استفن ويليام هاوکينگ٬ در۸ ژانويه ۱۹۴۲ (سيصد سال پس از مرگ گاليله) در شهر آکسفورد در انگلستان بدنيا آمد. خانهٔ پدريشان در شمال لندن بود اما در خلال جنگ جهانی آکسفورد‌Oxford  ٬ امن تر از لندن بود. وقتی وی هشت ساله بود خانواده شان به شهر سنت آلبانز St: Albans در بيست مايلی لندن نقل مکان کردند. دريازده سالگی به مدرسه ای در همان شهر رفت و سپس در کالج دانشگاه آکسفورد که کالج قديمی پدرش بود، شروع به تحصيل کرد. استفن رياضيات را دوست داشت ولی پدرش پزشکی را ترجيح ميداد. درکالج دانشگاه آکسفورد رياضيات نبود لذا وی به جايش فيزيک را انتخاب کرد. در خلال سه سال او همه اش شاگرد اول بود چنانکه به درجه ی افتخاری علوم طبيعی Natural scince دست يافت.

استفن بعداً به کمبريج جهت تحصيل ستاره شناسیCosmology  رفت. در آنزمان در اين عرصه کار چندانی در آکسفورد انجام نمی شد. استاد راهنمای وی دنيس سياما Denis Sciama  بود٬ درصورتيکه وی فرد هويل  Fred Hoyleرا ترجيح ميداد. بعد از آنکه دکترايش را گرفت، وی پژوهشگری درجه يک بود و سپس يک پژوهشگری حرفه ای که در کالج های گونوی Gonville  و کايوسCaius  مشغول به کار شد.

استفن بعد از آنکه انستيتوی کيهانشناسیAstronomy  را بپايان رساند در سال  ۱۹۷۳ به دپارتمان رياضيات کاربردی و فيزيک تئوری رفت. در خلال ۱۹۷۹ به مقام پروفسور رياضی لوکاچی نايل شد. ( اين مقام در سال۱۶۶۳ بخاطر سرمايه گذاری ای که هنری لوکاچHenry Lucas  کرده بود به نام وی نامگذاری شده است) وی سپس عضو پارلمان دانشگاه شد. اولين شخص ايزاک بارو و سپس در ۱۶۶۳ ايزاک نيوتن به اين مقام رسيده بودند.

استفن هاوکينگ روی قوانين پايه ای کيهان کار ميکرد. وی بهمراه روگر پنروزRoger Penrose  نشان داد که تئوری نسبيت عام اينشتين درباره ی فضا و زمان می تواند دليلی بر شروع ‌بيگ – بنگBig Bang  وپايانی چون سياهچالها داشته باشد. اين نتيجه وی را به آنجا کشاند که بايستی اتحادی بين تئوری نسبيت عام و تئوری کوانتمی بوجود آيد. تضادی که اين اتحاد داشت در وحله ی اول اينبود که سياهچالها نبايستی کاملا سياه باشند، بلکه بايد در ابتدا تشعشعاتی را بيرون بدهند و بعد احتمالا اين تشعشعات  ضعيف شده و سپس ناپديد شوند. احتمال ديگر اينکه کيهان در زمان موهومیImaginary time  دارای مرز و گوشه ای نيست. اين دلالت براين دارد که طريقی که جهان بوجود آمده بطور کلی با قوانين علمی منطبق است.

از استفن هاوکينگ چندين اثر به چاپ رسيده است که از آنجمله :

۱- زمان ـ مکان در ابعاد ساختی بزرگ.

۲- نسبيت عمومی : نگاهی به قرن اينشتين.

۳- سيصد سال گرانش.

۴- روی شانه ی غولها.

۵- آينده ی فضا-زمان.

دو کتاب نيز به زبان ساده برای عموم نوشته است :

۱- تاريخ مختصر زمان (اين کتاب توسط ع. خيامی به فارسی برگردانده شده است.)

۲- سياهچالها و کودک.

و چندين اثر ديگر ...

استفن هاوکينگ ۱۲ نشان افتخاری و چندين مدال و جايزه در يافت کرده و عضو انجمن سلطنتی انگليس و همچنين عضو آکادمی ملی ايالات متحده است.

استفن هاوکينگ دارای سه فرزند و يک فرزند خوانده است.

 

                                     [ترجمه ی حاضر از مقاله ای از اينترنت بدون امضای کسی انجام شده است. ]

 

                                                 برگردان :شيرزاد کلهری (Translated by: Shirzad Kalhori)

عناوین در دسترس:

 

آیا آینشتاین نابغه ای تنها بود؟

اندازه گیری کیهان

 

ضد ماده چیست؟

بمب اتمی و انرژی اتمی

انفجار بزرگ و ظهور زمان و مکان

عجایب الکترونها

به مناسبت یکصدمین سال ارائه ی نسبیت خصوصی

 

 All right reservs to Shirzad Kalhori.
Shirzad Kalhori's Homepage