Welcome To Shirzad Kalhori's Website!

به سایت شیرزاد کلهری خوش آمدید!

 

 Here is Salmas! My Other Hobbies! Conferences My Thesis Music and Art    My Publications
 

 !اینجا سلماس است سرگرمیهای دیگر کنفرانسها   رساله موزیک و هنر       مقالات منتخب برگ نخست    

 

تالیفات و ترجمه ها

با کلیک روی کتابها دانلود فرمائید.

 

دانلود رایگان کتاب دانش بدون مرز(سیاهچاله),کتاب دانش بدون مرز(سیاهچاله) , دانش بدون مرز(سیاهچاله) ,ژان پی یر پتی,شیرزاد کلهری ,دانلود رایگان کتاب سیاهچاله,کتابخانه الکترونیکی, کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب , ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلود کتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF  , کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF ,کتاب دانلود , کتاب رایگان,دانلودکتاب ,دانلودرایگان کتاب , دانلودکتاب پی دی اف,کتاب,Ebook For Free Download, Ebook,Ebook Download, Download Ebook

 دانلود کتاب زمان، مکان، جهان واقعی و جهان مجازی

دانلود کتاب چند مقاله‌ی فلسفی - فیزیکی

                     

دانلود کتاب تئوری اوربیتال های مولکول

 

 

دوره ی مارکس و دوره ی ما

در مارکسیسم آرمان رهائی به تسلط طلبی یا همان سلطه جوئی تبدیل می شود. این نقطه ی اساسی است که مارکسیسم سیاسی بایستی از آنجا نقد شود. متاسفانه بعدها نقد روشنگری قرن بیستم که اغلب آنها مارکسیست هم بودند بدون در نظر گرفتن این سلطه طلبی، روشنگری مدرن را پایه گذاشتند. این خط سیر تفکر از آدرنو و هورکهایمر گرفته تا دریدا و حتی نیچه وجود دارد. زاویه ی برخورد اینچنینی مجددا به همان نقطه ی عظیمتی بر می گردد که آغازیده بود یعنی سلطه جوئی. سیکلی که دور یک مرکز می چرخد.

انتقاد آنها بر روشنگری از خود روشنگری آغاز می شود و به روشنگری مشابهی ختم میشود که باز سلطه جو است. البته نبایستی بخاطر این خطا آنها را متهم کرد. آنها در نگاههایشان به جهان پیرامون ابدا به راه خطا نرفتند، ابزار آن نوع نگاه در آن جامعه وجود داشت. در آن جامعه و در آن زمان ما فاصله ی کوتاهی با رشد ابزار تولید و ابزار آگاهی نسبت به زمان مارکس داشتیم. اکنون که آن ابزار و به تبع آن، آن نگاه به جهان عوض شده است نبوغ عجیبی نمی خواهد که به آن نوع تفکر تحقیرآمیز و یا پیش پا افتاده برخورد شود.

رهائی انسان کنونی در جای دیگری رقم خورده می شود. در این دوره از رشد اجتماعی و علمی نه اینکه انسان ابزارگرا شود و یا اینکه انسان اسیر ابزار خودساخته شود. بلکه این ابزار است که انسانی می شوند. تمامی هّم انسان کنونی انسانی کردن ابزار است. درحالیکه سیستم تولیدی تیلور و یا فورد و امثال آنها به ابزاری کردن انسان همت گماشته بودند. در حالیکه اکنون آن حائلهای دروغین بین ابزار و انسان، و بین علم و اندیشه، روزبروز دارند از بین می روند. ابزار هوشمند کنونی به انسان نزدیکتر هستند تا انسان به ابزار. بنابراین این ابزار هستند که انسانی می شوند و نه برعکس!

در دنیای پیش از این ابزارها غیر هوشمند بودند. بیل و کلنگ و تبر با انسان هیچ مقاربت و وجه مشترکی نداشتند. ولی در جهان کنونی تلفن همراه . رایانه دوست معنوی و آگاهی دهنده انسان هستند. بدانجهت در جهان کنونی نمی توان گفت که سیستم اقتصادی مبتنی بر ابزار، انسان را به زیر یوغ بردگی خویش می کشند. که شالوده ی تفکر کارل مارکس بود. بلکه برعکس این ابزار بشر را از زیر یوغ بردگی رها می سازند. نگاه عمیق به این ابزار نشان می دهد که کارگری که دیروز ناآگاه بود و بزعم مارکس بایستی به آگاهی سیاسی مجهز می شد دیگر اینگونه نیست.  اکنون یک کودک هم از پیچیده ترین نوع انتقاد یعنی انتقاد توتالیتری هم درک انتقادی داشته و آنرا خوب می شناسد. آنها کنج و زوایای مختلف استثمار و بهره کشی را می شناسند. آنان هر روز به اخبار محلی و جهان از کانالهای مختلف گوش فرا می دهند و آنها را تجزیه و تحلیل می کنند. از جنگهای گوشه و زوایای جهان و دلایلش آگاهی دارند و زیر یوغ دروغها نمی روند. انسانهای با وجدانی هم وجود دارند که سیاست ها و دروغهای سلطه گران را افشاء می کنند. این باعث شده است که جوانان و آحاد مختلف مردم به اخبار با دیده ی شک و تردید بنگرند و کوکورانه هر چیزی را باور نکنند.

این نوع رشد و آگاهی در زمان مارکس نه تنها نبود بلکه قابل تصور هم نبود. مارکس از دیدن یک قطار باربری دچار چنان وجد و شعفی می شود که آنرا در چندین اثر خویش بعنوان اژدهائی که کالاها را از این سوی جهان به آن سوی جهان منتقل می کند، نام می برد. بی انصافی محض و یا شاید نادانی خواهد بود که ما ابزار کنونی را با ابزار زمان مارکس یکی بدانیم. این بهیچوجه تقصیر مارکس نبود. او از دوران خود اطلاع کافی داشت ولی دوران ما بسیار فراتر از آن دوران است که مارکس بخواب هم نمی دید.

جوانی در آن سر عالم می تواند آموزشهای علمی ام آی تی را پی گیرد و یا اخبار جهان را از هر گوشه ی جهان دنبال کند. از هر رشته ی علمی آگاهی داشته باشد و از پیشرفتهای جدید علمی استفاده نماید. در حالیکه زمان مارکس علم هم در انحصار یک سری محدود و از ما بهتران بود. اکنون علم در خانه ی هر کسی هست و هرکس به اندازه ی آگاهی و خواست و حتی سلیقه ی خویش از آن استفاده می کند. هر چند که در گوشه و زوایای جهان هستند انسانهائی که از نظر مالی و معیشتی در مضیقه بوده، یا زیر استاندارد جهانی زندگی می کنند ولی چنانکه می بینیم ابزار کنونی باعث شده است که جوانان و حتی سیاستمداران نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در صدد حل این وضع اسف بار انسانی برآیند. چرا که پس از اینهمه تمدن و پیشرفت حالاست که انسانها حس می کنند عضو یک خانواده ی بزرگی هستند و زمین منبع معیشت همگان است نه فقط متعلق به یک طبقه ی مشخص و اغلب حاکم اجتماعی.

لذا در جهان مدرن کنونی آرمان رهائی به تسلط طلبی بدل نمی شود بلکه به آرمان انسانی تبدیل می شود که در آن تسلط طلبی مغموم و مذموم است. حتی توتالیترترین حکمرانان نیز اکنون اینترنت را خطرناکتر از هزار اسلحه می دانند. این موفقیت بزرگی بر تکنولوژی کنونی است. موفق ترین حکومتها حکومتهائی خواهند بود که اینترنت و تکنولوژی را پشتوانه ی خود قرار دهند و گرنه به زودی از بین خواهد رفت. در جهان کنونی همه چیز به سرعت پیش می رود. دیگر عبارت دیر یا زود از بین رفته و به، به زودی از بین میرود تبدیل شده است.

شیرزاد کلهری 

استکهلم

۳۱/۰۵/۲۰۱۷

 

_____________________________________________________

AlbaNova University

 Center

AlbaNova University Centre

AlbaNova University Center is a part of the leading educational center that offers studies and research in subjects like Physics, Astronomy and Biotechnology. It is one of the leading research institutes in the country. To facilitate research activity, the center runs a number of school for each of the subjects. To facilitate research and study, the university conducts regular events like seminars, conferences, dissertations. The university offers a number of venues within the university premise. These venues are of various types and sizes that offer all the facilities and amenities necessary for a successful event. Some of the facilities include complete sets of AV equipment, microphones, overhead projectors, slide projectors with both straight and round magazines, plus VHS, CD and DVD players. AlbaNova University Center offers other facilities like well equipped kitchen to cater to the requirement of any event.

 

مجموعه ی مقالات فارسی

تالیف: شیرزاد کلهری

اختراع صفحات گرمائی هوشیار!

شیرزاد کلهری و...

مریم میرزاخانی افتخار ایران و جهان در غربت درگذشت

 

Maryam Mirzakhani 2014.jpg

مریم میرزاخانی

افتخار بزرگ ریاضیات ایران و جهان در سن 40 سالگی در دیار غربت درگذشت. مریم میرزاخانی نمونه ی بارز یک زن شجاع و هشیاری است که نشان میدهند که صد مرتبه از مردانی هشیارترند که زن را ذلیل و حقیر می پندارند.

میرزاخانی با کسب بزرگترین جایزه ی ریاضی جهان یعنی جایزه ی فیلدز، بعنوان اولین زن در جهان و اولین ایرانی افتخاری نصیب ایران کرد که هرگز کسی این افتخار را به ایران نیآورده بود. چون ریاضیات جایزه ی نوبل ندارد این جایزه مانند نوبل برای فیزیک و ادبیات است.

متاسفانه برای بازگشت به ایران به او ویزا ندادند و او را با غم دوری نیز مواجه کردند. بدانید که نوابغ روحی حساس دارند و این را سیاستمداران نمی فهمند. آری او در غربتی بود که حقش این نبود. حق او این بود که مجسمه اش را در میادین ایران بگمارند تا برای دختران ما الگوئی باشد. ولی ما کجائیم و علم کجا؟ متاسفانه بسیارند کسانی که تنها حماقت مردم برایشان سود آور است نه آگاهی شان. اما یادمان نرود که مریم میرزا خانی در غربت مرد. مانند صادق هدایت و غلامحسین ساعدی و دهها نابغه ی ایرانی دیگر. این درگذشتگان تاریخی را ورق میزنند که آیندگان بدانند که به این ملت  و در چه برهه ای از زمان چه ستم ها شده است.

مریم میرزاخانی پس از چهار سال جدال با سرطان سینه در سن چهل سالگی در گذشت. وقتی این سطور را می نویسم گریه امانم نمی دهد. بدانجهت همین جا این سطور را به اتمام می رسانم.

یادش گرامی باد!

غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند!

یار دبستانی من، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه
ترکهٔ بیداد و ستم، مونده هنوز رو تن ما

دشت بی‌فرهنگی ما، هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب، بد اگه بد، برده دلای آدماش

دست من و تو باید این، پرده‌ها رو پاره کنه
کی می‌تونه جز من و تو، درد ما رو چاره کنه؟

یار دبستانی من، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه
ترکهٔ بیداد و ستم، مونده هنوز رو تن ما

 

 

برای اینکه عظمت کارهای مریم میرزاخانی برایتان معلوم شود. به این لینک ها مراجعه فرمائید.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C

https://www.youtube.com/watch?v=rzKNL4ootzA

https://en.wikipedia.org/wiki/Maryam_Mirzakhani

https://www.youtube.com/watch?v=zxM1Ek_YjJ0

https://www.youtube.com/watch?v=ffh4Oe-k-kQ

https://www.youtube.com/watch?v=c_4bvtwgRpg

 

نویسنده: شیرزاد کلهری

2017/07/16