Welcome To Shirzad Kalhori's Website!

 

Home

  My Publications   Music and Art My Thesis   Conferences My Other Hobbies!   Here is Salmas

به سایت شیرزاد کلهری خوش آمدید!

 

 
 
 

 

 Albanova Physics Center In Stockholm

For more pictures click here!

ترانه ی کولک، با صدای آبگول میرزعلیوف

برگردان این مقاله را به دوست عزیزم جناب آقای احد مظفرزاده تقدیم می دارم!

تاريخچه ای از زندگی و آثار استفن ويليام هاوکينگ

 

استفن ويليام هاوکينگ٬ در۸ ژانويه ۱۹۴۲ (سيصد سال پس از مرگ گاليله) در شهر آکسفورد در انگلستان بدنيا آمد. خانهٔ پدريشان در شمال لندن بود اما در خلال جنگ جهانی آکسفورد‌Oxford  ٬ امن تر از لندن بود. وقتی وی هشت ساله بود خانواده شان به شهر سنت آلبانز St: Albans در بيست مايلی لندن نقل مکان کردند. دريازده سالگی به مدرسه ای در همان شهر رفت و سپس در کالج دانشگاه آکسفورد که کالج قديمی پدرش بود، شروع به تحصيل کرد. استفن رياضيات را دوست داشت ولی پدرش پزشکی را ترجيح ميداد. درکالج دانشگاه آکسفورد رياضيات نبود لذا وی به جايش فيزيک را انتخاب کرد. در خلال سه سال او همه اش شاگرد اول بود چنانکه به درجه ی افتخاری علوم طبيعی Natural scince دست يافت.

استفن بعداً به کمبريج جهت تحصيل ستاره شناسیCosmology  رفت. در آنزمان در اين عرصه کار چندانی در آکسفورد انجام نمی شد. استاد راهنمای وی دنيس سياما Denis Sciama  بود٬ درصورتيکه وی فرد هويل  Fred Hoyleرا ترجيح ميداد. بعد از آنکه دکترايش را گرفت، وی پژوهشگری درجه يک بود و سپس يک پژوهشگری حرفه ای که در کالج های گونوی Gonville  و کايوسCaius  مشغول به کار شد.

استفن بعد از آنکه انستيتوی کيهانشناسیAstronomy  را بپايان رساند در سال  ۱۹۷۳ به دپارتمان رياضيات کاربردی و فيزيک تئوری رفت. در خلال ۱۹۷۹ به مقام پروفسور رياضی لوکاچی نايل شد. ( اين مقام در سال۱۶۶۳ بخاطر سرمايه گذاری ای که هنری لوکاچHenry Lucas  کرده بود به نام وی نامگذاری شده است) وی سپس عضو پارلمان دانشگاه شد. اولين شخص ايزاک بارو و سپس در ۱۶۶۳ ايزاک نيوتن به اين مقام رسيده بودند.

استفن هاوکينگ روی قوانين پايه ای کيهان کار ميکرد. وی بهمراه روگر پن روزRoger Penrose  نشان داد که تئوری نسبيت عام اينشتين درباره ی فضا و زمان می تواند دليلی بر شروع ‌بيگ بنگBig Bang  وپايانی چون سياهچالها داشته باشد. اين نتيجه وی را به آنجا کشاند که بايستی اتحادی بين تئوری نسبيت عام و تئوری کوانتمی بوجود آيد. تضادی که اين اتحاد داشت در وحله ی اول اينبود که سياهچالها نبايستی کاملا سياه باشند، بلکه بايد در ابتدا تشعشعاتی را بيرون بدهند و بعد احتمالا اين تشعشعات  ضعيف شده، سپس ناپديد شوند. احتمال ديگر اينکه کيهان در زمان موهومیImaginary time  دارای مرز و گوشه ای نيست. اين دلالت براين دارد که طريقی که جهان بوجود آمده بطور کلی با قوانين علمی منطبق است.

از استفن هاوکينگ چندين اثر به چاپ رسيده است که از آنجمله :

۱- زمان ـ مکان در ابعاد ساختی بزرگ.

۲- نسبيت عمومی : نگاهی به قرن اينشتين.

۳- سيصد سال گرانش.

۴- روی شانه ی غولها.

۵- آينده ی فضا-زمان.

دو کتاب نيز به زبان ساده برای عموم نوشته است :

۱- تاريخ مختصر زمان (اين کتاب توسط ع. خيامی به فارسی برگردانده شده است.)

۲- سياهچالها و کودک.

و چندين اثر ديگر ...

استفن هاوکينگ ۱۲ نشان افتخاری و چندين مدال و جايزه در يافت کرده و عضو انجمن سلطنتی انگليس و همچنين عضو آکادمی ملی ايالات متحده است.

استفن هاوکينگ دارای سه فرزند و يک فرزند خوانده است.

 

                                     [ترجمه ی حاضر از مقاله ای از اينترنت بدون امضای کسی انجام شده است. ]

 

                                                 برگردان :شيرزاد کلهری (Translated by: Shirzad Kalhori)

 

 

 

 

 

 

 

 

All materials on this website is copyrighted (c) by Shirzad Kalhori year 2003 or earlier.

 

فایل های قابل دانلود

کتاب جدید:

زمان، مکان، جهان واقعی و جهان مجازی

دانلود!

مجموعه ی مقالات فارسی

تئوری اوربیتالهای مولکولی

اختراع صفحات گرمائی هوشیار!

سیاهچاله

 

AlbaNova University

 Center

 

 All right reservs.