Welcome To Shirzad Kalhori's Website!

 به سایت شیرزاد کلهری خوش آمدید!

 

 

منم من، میهمان هر شبت،لولی وش مغموم    منم من، سنگ تیپاخوره ی رنجور

Home

در این برگ کوشش خواهم کرد که از موزیک و نوشتارها هر چه که بنظرم چنان آمد که همگی از خواندنش، شنیدنش و دیدنش لذت ببریم در خدمتتان قرار دهم. مقالات می توانند دارای تم های هنری، اجتماعی، فلسفی، روانشناختی و تاریخی باشند. مقالات سیاسی به دلایلی که کدورت و دوری و گاهی حساسیت ایجاد میکنند در اینجا وجود نخواهند داشت.  معرفی کتاب چه هنری و چه روانشناختی و چه تاریخی و فلسفی برای خوانندگان در جهت یافتن کتاب های مورد علاقه شان بسیار مفید بوده، در این برگ جای ویژه ای خواهند داشت. این برگ درحقیقت قدری به وبلاگ شباهت خواهد داشت تا وبسایت. اگر محبت فرموده، کاری در همین زمینه های فوق ارسال دارید، مرا قرین محبت های خود خواهید کرد.